KRAJOBRAZY LUBUSKIE

Słońsk - dawna siedziba jaonnitów

Obecnie Słońsk (il. 1) kojarzy się głównie z powołanym kilka lat temu Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, na terenie którego występują liczne gatunki fauny i flory. Niewiele osób jednak pamięta, że ta niewielka miejscowość położona na wschód od Kostrzyna, odegrała w dziejach Nowej Marchii istotną rolę. Od XV stulecia aż do 1945 roku dzieje Słońska w sposób nierozerwalny związane były z joannitami. W Słońsku mieściła się główna siedziba brandenburskiej prowincji (tzw. baliwatu) zakonu joannitów.
Do dziś w Słońsku zachowały się materialne ślady joannickiej obecności, świadczące o dawnej randze tej miejscowości. Nie sposób nie wspomnieć o jednej z ważniejszych świątyni Nowej Marchii – słońskim kościele parafialnym, którego wnętrze po dziś dzień kryje świetne przykłady nowożytnej rzeźby sakralnej (il. 2, 3). Na osobną uwagę zasługuje również joannicki zamek (il. 4), który – zniszczony w czasie pożaru w 1975 r. – jest obecnie w stanie ruiny.

Więcej…