Start Poezja

Poezja

 • Konrad Wojtyła   ( 3 artykułów )
  Ur. w 1972 r. w Zielonej Górze; poeta, dziennikarz, krytyk literacki, doktorant na Uniwersytecie Szczecińskim. Mieszka w Szczecinie. Dziennikarz Polskiego Radia Szczecin. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika literacko-filozoficznego [fo:pa]. Autor tomików poetyckich; publikuje w czasopismach literackich i społecznych.
 • Mieczysław Jan Warszawski   ( 12 artykułów )
  Ur. w 1950 r. w Laskach Odrzańskich k. Zielonej Góry, poeta, prozaik. Laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w 1995 r.
 • Marek Grewling   ( 5 artykułów )
  Ur. w 1963 r. w Gorzowie Wlkp. Z zawodu nauczyciel historii; absolwent teologii biblijnej. Autor 6 książek poetyckich, inicjator wydania antologii, autor aforyzmów, wierszy, esejów, recenzji i artykułów publicystycznych; współpracownik „Pegaza Lubuskiego”. Od roku 2003 jest członkiem Związku Literatów Polskich.
 • Janusz Koniusz   ( 9 artykułów )
  Ur. w 1934 r. w Sosnowcu-Niwce w rodzinie górniczej. Poeta, dziennikarz, redaktor antologii wierszy, opowiadań, reportaży, baśni i legend lubuskich, pamiętników mieszkańców Środkowego Nadodrza oraz osób niepełnosprawnych. Opublikował kilkanaście zbiorów wierszy, opowiadań oraz esejów historyczno-wspomnieniowych. Autor słuchowisk radiowych i widowiska telewizyjnego. Laureat konkursów literackich, członek ZLP.
 • Władysław Łazuka   ( 32 artykułów )
  Ur. w 1946 r. poeta, prozaik, laureat nagród i wyróżnień literackich. Często publikuje w prasie. Jego utwory pojawiają się na antenie Polskiego Radia. Autor zbiorów wierszy. Mieszka w Choszcznie.
 • Beata Patrycja Klary   ( 3 artykułów )
  Poetka, publicystka, stypendystka prezydenta Miasta Gorzowa. Zastępca redaktora naczelnego „Pegaza Lubuskiego”, sekretarz RSTK w Gorzowie Wlkp. Autorka książek i arkuszy poetyckich, prac krytycznoliterackich, recenzji, wywiadów publikowanych w pismach regionalnych i ogólnopolskich.
 • Karol Graczyk   ( 35 artykułów )
  Ur. w 1984 r. w Gorzowie Wlkp. Uprawia poezję, prozę, zajmuje się dziennikarstwem. Laureat konkursów poetyckich. Stypendysta Prezydenta Gorzowa Wlkp.
 • Mirosława Szott   ( 2 artykułów )
  Studentka wydziałów polonistyki i pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego,członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.
 • Andriej Kotin   ( 7 artykułów )
  Pochodzi z Moskwy, od 8 lat mieszka w Polsce. Doktorant na Uniwersytecie Zielonogórskim. Poeta, gitarzysta, autor piosenek, trzykrotny uczestnik Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
 • Kinga Mazur   ( 14 artykułów )
  Ur. w 1989 roku, studentka trzeciego roku filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Debiutowała i publikuje w gorzowskim piśmie literackim „Pegaz Lubuski”. Jej wiersze były drukowane w antologii młodych poetów ziemi sulęcińskiej Smak na wiersz. Autorka tomiku poetyckiego Już wiem.
 • Magdalena Kalinowska   ( 1 Artykuł )
  Ur. w 1987 r., finalizuje studia polonistyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim; przygotowuje pracę magisterską nt. legend i baśni lubuskich.
 • Justyna Jężak   ( 1 Artykuł )
  Studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorka debiutanckiego tomiku Czarami opleciona, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.
 • Honorata Waszkowiak   ( 1 Artykuł )
  Studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, lirykę tworzy od czasów szkoły podstawowej.
 • Jacek Włodzimierz Wojnarowski   ( 1 Artykuł )
  Student marketingu politycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim, autor zbiorku wierszy wydanego własnym sumptem.
 • Łukasz Bilski   ( 1 Artykuł )
  Student Uniwersytetu Zielonogórskiego; tworzy prozę poetycką, jest laureatem dwóch edycji żarskiego konkursu literackiego „O laur Dziewina”.
 • Emilia Grzelak   ( 2 artykułów )
  Poetka i miłośniczka poezji, właścicielka zielonogórskiej kafejki, organizatorka imprez poetyckich. Pracuje nad projektem tłumaczenia poezji europejskiej.
 • Katarzyna Zychla   ( 1 Artykuł )
  Autorka ośmiu książek, w tym dwóch poetyckich, laureatka licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich.
 • Krzysztof Kowalczyk   ( 5 artykułów )
  Ur. w 1989 r. w Zielonej Górze. Obecnie student informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Poeta. Otrzymał wyróżnienie na V Ogólnopolskim Konkursie Literackim Młodych „O Wachlarz Wilhelminy”.
 • Alina Renkwitz (Nebelska)   ( 4 artykułów )
  Absolwentka filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, podyplomowej polonistyki, technologii informacyjnych i bibliotekoznawstwa (LAN) oraz studium nauczania języka polskiego jako obcego. Pracowała jako nauczycielka w ZSE w Zielonej Górze i jako bibliotekarz w BMiG w Kożuchowie. Od 2009 r. przebywa w Niemczech, gdzie odbyła praktykę w bibliotece Georg-Eckert Institut w Braunschweigu. Obecnie udziela korepetycji z języka polskiego oraz doskonali język niemiecki.
 • Alicja Bochenek   ( 3 artykułów )
  Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.
 • Karolina Bartkowiak   ( 2 artykułów )
  Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.
 • Jakub Rawski (godło KOBO)   ( 1 Artykuł )
  Student filologii polskiej; w 2010 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim obronił pracę licencjacką dotyczącą ewolucji figury wampira. Obecnie pisze pracę magisterską z europejskiego romantyzmu. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011. Wiceprzewodniczący Koła Literaturoznawców działającego przy Instytucie Filologii Polskiej UZ.
 • Paulina Krystkowiak (godło KSYMENA)   ( 1 Artykuł )
  Ur. w 1990 r. w Zielonej Górze, debiutująca poetka. Znalazła się wśród finalistów 6. Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego dla Młodzieży „Kawałek Wiersza Zieloną Kredką Pisany” w 2008 r.
 • Dariusz Muskała (godło TANKRED)   ( 1 Artykuł )
  Uczestnik konkursu „Debiut poetycki Pro Libris”.
 • Sebastian Piórkowski (godło SZPIEG Z KRAINY...)   ( 1 Artykuł )
  Ur. w 1986 r. w Zielonej Górze. W 2006 r. założył Grupę Artystycznego Wyzwolenia (GAW) tworzącą różnego rodzaje performance i happeningi. Twórca muzycznego projektu Chaostium (muzyka eksperymentalna). Jego wiersze pojawiły się w Radiowej Książce Poetyckiej.
 • Ewa Roszak (godło LUBUSZANKA)   ( 1 Artykuł )
  Ur. w 1985 r. w Zielonej Górze, od 1988 mieszka w Gubinie. Jest absolwentką Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierunek pedagogika).
 • Beata Matyasik (godło BECIA)   ( 1 Artykuł )
  Ur. w 1986 r. w Lubsku. Pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach, studiuje na Uniwersytecie Zielonogórskim. W wolnych chwilach pisze wiersze.
 • Monika Derczyńska (godło NITECZKA)   ( 1 Artykuł )
  Mieszka w Zielonej Górze. Jest studentką czwartego roku filologii polskiej oraz pierwszego roku filologii germańskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Debiutująca poetka.
 • Urszula Seifert (godło WOLONTARIUSZKA)   ( 1 Artykuł )
  Ur. 1987 roku w Świebodzinie. Studentka V roku historii o specjalności archiwistyka na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 2009 r. współpracuje z Gazetą Samorządu Studenckiego „UZetka”. Pracuje w Akademickim Radiu Index. Propagatorka poezji w mediach studenckich.
 • Katarzyna Palimąka   ( 2 artykułów )

 • Jacek Żeromski   ( 14 artykułów )
  Ur. w 1973 r. w Zielonej Górze. Poeta, prozaik, autor tomików wierszy. Absolwent wrocławskiej Akademii Rolniczej.
 • Elżbieta Mikoś   ( 8 artykułów )

 • Marta Kapelińska   ( 2 artykułów )

 • Kalina Zioła   ( 12 artykułów )

 • Dariusz Szymanowski   ( 2 artykułów )

 • Czesław Sobkowiak   ( 14 artykułów )

  Urodził się w 1950 r. w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, poeta, autor kilkunastu tomików poetyckich i tomu prozy Rzeka powrotna; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.

 • Zygmunt Marek Piechocki   ( 4 artykułów )

 • Władysław Klępka   ( 9 artykułów )
  Ur. w 1942 r. w Krężnicy Jarej koło Lublina. Poeta, tłumacz, plastyk. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Debiutował przekładami z języka gruzińskiego na łamach „Poezji”. W 1978 r. otrzymał Nagrodę Kulturalną miasta Puławy (1978). Jego wiersze tłumaczono na język niemiecki. Wydał zbiorki wierszy: Węzeł serdeczny (1996), Lato zimorodka (1997), Świetlisty cień Rafaela (1999), Bordiura z akantem (2000), Zielonym do góry (2004), Za wiatrem za wodą – haiku, tanka (2006), Pan Wyka (2008). Opracował antologię lubuską Wokół haiku (2002). Tłumaczy poezję czeską. Mieszka w Zielonej Górze, obecnie jest na emeryturze.
 • Barbara Konarska   ( 8 artykułów )
  Słuchaczka Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie prowadzi klub literacki Oksymoron i redaguje czasopismo Inspiracje, jest autorką dwóch tomików poezji: Ocalone ćmy czyli moje wędrowanie i Malowanka jesienna. Brała udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach literackich, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Należy do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.
 • Konrad Krakowiak   ( 9 artykułów )
  Ukończył filozofię na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dziennikarz TVP Info i prezenter programu „Raport z Polski”. W 2002 r. współtworzył i przez cztery lata prowadził audycję „Kocioł Kulturalny” w zielonogórskiej Kablówce. W 2006 r. był wydawcą serwisów informacyjnych w Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radio dla Ciebie”, a następnie przez dwa lata pracował jako moderator w Polsat News. Autor tekstów piosenek i zapowiedzi estradowych oraz książki poetyckiej Warto.
 • Małgorzata Niezgoda   ( 2 artykułów )

 • Piotr Petryków   ( 2 artykułów )

 • Maciej Kubiak   ( 2 artykułów )

 • Krzysztof Olszak   ( 2 artykułów )

 • Piotr Jarczyński   ( 2 artykułów )

 • Kacper Pietrenko   ( 2 artykułów )

 • Tomasz Gryglicki   ( 2 artykułów )

 • Irena Zielińska   ( 6 artykułów )
  Ur. w 1956 roku w Gorzowie Wlkp. Poetka i malarka. Uprawia także krótkie formy eseistyczne. Debiut w 1977 r. w miesięczniku „Odra”. Od 1983 roku uczestniczka Ogólnopolskich Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych RSTK w Lubniewicach i Garbiczu, na których zdobywała pierwsze nagrody. Wydała cztery poetyckie książki: Oceania Irenejska (Gorzów 1998, RSTK), Naga rzeka (Gorzów 2003, WAG Arsenał), Złota cisza poety (Gorzów 2008, WAG Arsenał), Przyłapana na istnieniu (Pro Libris 2011). Jej drugi tomik był nominowany do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2003 i otrzymał nagrodę za najładniej wydaną książkę w województwie lubuskim. Większość swoich książek autorka sama ilustrowała. W 2008 roku artysta multimedialny, Piotr Wysocki nakręcił film z udziałem Ireny Zielińskiej. Ten swoisty dokument wizualno–poetycki zatytułowany Zbliżenie przyniósł artyście wiele prestiżowych nagród, w tym: Główną Nagrodę w V edycji Konkursu „Samsung Art Master” zorganizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Również za m.in. ów film artysta otrzymał nominację do Paszportu Polityki. Wiersze poetki wielokrotnie prezentowano w programach radiowych i telewizyjnych. Były drukowane w prasie ogólnopolskiej. Poetka na stałe współpracuje z prasą lokalną („Kurier Międzyrzecki”) i gorzowskim czasopismem literackim „Pegaz Lubuski”. Od 2003 roku należy do Związku Literatów Polskich. Mieszka w Międzyrzeczu.
 • Henryk Urbanek   ( 1 Artykuł )
  Absolwent AWF w Katowicach oraz reżyserii filmowo-telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był związany z Zespołem Filmowym OKO w Warszawie, pracował jako reżyser w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Obecnie jest artystą niezależnym, realizującym filmy głównie dla Telewizji Polskiej S.A. Jako reżyser, zrealizował wiele filmów dokumentalnych, za które został nagrodzony. Henryk Urbanek jest również autorem wierszy, opowiadań i felietonów drukowanych w różnych czasopismach: „Poezja” i „Student”, „Więź”, „Na Głos”, „Gość Niedzielny”, „Śląsk”, „Akcent”, „Odblaski nocy”. Wyróżniony nominacją do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za 2011 r.
 • Anna Łazdowska-Elińska   ( 6 artykułów )
  Ur. w 1978 r., absolwentka Animacji Społeczno-Kulturalnej  na Uniwersytecie Zielonogórskim. Publikowała w gazecie „Moje Miasto”. Debiut Poetycki w roku 2010 Jestem w Radiowej Książce Poetyckiej, publikacja poetycka Zmrok w Radiu Zachód 2011, publikacja radiowa proz 2012. Interesuje się muzyką i teatrem. Zajmuje się organizowaniem imprez kulturalnych dla dzieci.
 • Otto Julius Bierbaum   ( 2 artykułów )
  Ur. w 1865 r. w Zielonej Górze, zm. w 1910 r. w Dreźnie. Studiował prawo i filozofię. Był powieściopisarzem, krytykiem literackim, podróżnikiem i autorem pierwszego w historii literatury dziennika podróży odbytej samochodem Eine empfindsame Reise im Automobil, 1903. Zajmował się również literaturą dziecięcą. W 1905 napisał Przygody Zaepfel Kerna, będące niemiecką adaptacją przygód Pinokia Carla Colodiego.
 • Jakub Łysakowski   ( 1 Artykuł )
  Dwukrotny stypendysta rządu francuskiego w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Lille, absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą i medialną (Uniwersytet Łódzki ). Pracował jako recenzent i dziennikarz „Gazety Wyborczej”, pilot wycieczek zagranicznych. Prelegent Klubu Filmowego „Na górze” w zielonogórskiej Mediatece. Były kierownik kina Newa w Zielonej Górze, wykładowca w DKF Kotłownia, recenzent filmowy w audycji telewizyjnej Kocioł Kulturalny w Telewizji Przewodowej Zielona Góra. Komentator kulturalny i krytyk filmowy w telewizji polskiej.
 • Adam Żuczkowski   ( 2 artykułów )
  Ur. w 1952 r. Poeta, nauczyciel. Debiutował na łamach wydawnictw studenckich Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu (1974-76). Laureat konkursów poetyckich, organizator spotkań literackich; animator twórczości poetyckiej w regionie wolsztyńskim. Redaktor pierwszej antologii poetów wolsztyńskich Przebudzenie (1997); twórca Uniwersytetu Poezji nad Dojcą w Wolsztynie, miejsca spotkań, warsztatów dla adeptów sztuki słowa. Członek ZLP (Oddział w Zielonej Górze). Wydał drukiem tomiki: Pisane na piasku, Głaz. Wiersze wolsztyńskie (2000), Kresy minionego teraz (2006), które prezentowane były także na antenie Radia Zachód w „Radiowej książce poetyckiej”. Mieszka w Wolsztynie, pracuje w Kębłowie.
 • Witold Stankiewicz   ( 10 artykułów )
  Ur. w 1954 r. w Zielonej Górze, absolwent zielonogórskiej WSP (studia pedagogiczne). Poeta, dotychczas publikujący w internecie (portale poetyckie).
 • Marek Czuku   ( 4 artykułów )
  Ur. w 1960 r. Poeta, krytyk literacki, publicysta, z wykształcenia fizyk i polonista. Autor dziesięciu zbiorów wierszy, ostatnio: Forever (2010), Facet z szybą (2012). Publikował m.in. w „Twórczości”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Więzi”, „Toposie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Akcencie”, „Frazie”, „Pograniczach”, „Frondzie”, „Arcanach”. Swoją twórczość prezentował także za granicą (Szwecja, Irlandia, USA, Serbia, Austria, Francja, Belgia, Litwa. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz do Academia Europaea Sarbieviana. Tegoroczny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Andrzej Nowak   ( 1 Artykuł )
  Aktor, były zastępca dyrektora Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Wykładowca sztuki scenicznej dla studentów UZ. Obecnie pracuje jako kierownik mediateki Góra Mediów w WiMBP im. C. Norwida.
 • Bogumiła Różewicz   ( 15 artykułów )
  Ur. w 1961 r. w Zielonej Górze. Miłośniczka poezji, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Debiutowała książką poetycką Welon na fali w 2011 r.
 • Jan Kurowicki   ( 1 Artykuł )
  Polski filozof, krytyk literacki, poeta, eseista i prozaik. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jako poeta debiutował w 1966 r. na łamach tygodnika „Kultura”. W 1969 r. uzyskał stopień doktora za rozprawę Literatura XX w. w perspektywie antropologii filozoficznej, zaś w 1974 r. został doktorem habilitowanym za rozprawę Próba społecznej charakterystyki poznania. Od 1983 r. był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik katedry Nauk Społecznych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.
 • Jerzy Chłodnicki   ( 3 artykułów )
  Poeta, tłumacz, dziennikarz i animator kultury. Wykładowca Uniwersytetów Ludowych, dziennikarz „Dziennika Ludowego” i „Gazety Lubuskiej”.
 • Aarne Puu   ( 3 artykułów )
  Ur. 1948 r. w Tallinie. Poeta, tłumacz literatury polskiej i estońskiej. Studiował psychologię i filologię rosyjską na Uniwersytecie w Tartu, a w 1979 r. ukończył teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1973 r. mieszka w Krakowie, pracuje w Katedrze Filologii Węgierskiej UJ.
 • Hubert Kopacz   ( 2 artykułów )
  Licealista wywodzący się ze Świebodzina. Laureat nagrody Fundacji Wisławy Szymborskiej na kolaż artystyczny inspirowany twórczością noblistki.
 • Czesław Markiewicz   ( 3 artykułów )

  Ur. w 1954r. w Zielonej Górze. Poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, dziennikarz Radia Zachód. Laureat wielu nagród literackich. Mieszka i pracuje w zielonej Górze.

 • Paulina Krzyżaniak   ( 2 artykułów )
  Poetka, prozatorka. Wywodzi się z Nowej Soli. Od trzech lat mieszka w Szkocji. Publikowała m.in. w "The Polish Observer", "Poezji Dzisiaj", "Polskim Podziemiu Literackim". Uczestniczka festiwali poetyckich(Poezja Ocala w Londynie, Festiwal Poezji Słowiańskiej).
 • Julita Paprotna   ( 2 artykułów )
  Poetka, stypendystka Prezesa Rady Ministrów (w roku szkolnym 2009/2010), laureatka I miejsca w kożuchowskim Konkursie na Najpiękniejszy Wiersz Miłosny. Jej pasją jest gra na gitarze i na bębnach.
 • Małgorzata Stachowiak-Schreyner   ( 4 artykułów )
  Ur. w 1975 w Sulechowie. Absolwentka studiów ekonomicznych. Pracuje jako instruktor teatralny. Laureatka ponad 150 nagród ogólnopolskich konkursów literackich, publikacje w kilkudziesięciu antologiach i prasie literackiej. Jej tomik o czymś wyróżniony przez jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego znalazł się wśród najlepszych debiutów województwa.
 • Grzegorz Panek   ( 2 artykułów )
  Ur. w 1979 r. w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (w 2003 r. ukończył filologię angielską, w 2009 r. prawo). W 2008 r. obronił pracę doktorską w zakresie językoznawstwa. Zawodowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji UŚ, obecnie jako asystent naukowy. Tłumaczy teksty prawne i literackie. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa porównawczego i postępowania cywilnego. Jego debiutancki tomik Chrzest króla Midasa jest obecnie w druku.
 • Adam Bolesław Wierzbicki   ( 9 artykułów )
  Ur. w 1972 r. w Krośnie Odrz. Autor trzech zbiorków poetyckich; nagradzany i wyróżniany w kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursach literackich. Mieszka w Dłużku powiat żarski.
 • Weronika Wojtanowska   ( 2 artykułów )

  Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dwuletnie studia w Katedrze Europeistyki UJ, obecnie przygotowuje się do podjęcia studiów doktoranckich. Interesuje się filozofią kultury i pracuje nad publikacjami głównie z tej dziedziny.

 • Klaudia Małagocka   ( 8 artykułów )

  Urodziła się w 1995 roku w Lublinie. Poetka, laureatka konkursów poetyckich. Sukcesy literackie odnosi od czasów gimnazjalnych (Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Świebodzinie).

 • Barbara Anna Dominiak   ( 6 artykułów )

  Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, nauczycielka języka polskiego w LO w Świebodzinie. Poetka.

 • Jolanta Pytel   ( 5 artykułów )

  Poetka, animatorka życia kulturalnego, nauczycielka, bibliotekarka, dziennikarka. Absolwentka filologii polskiej z historią w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Zielonej Górze. Debiutowała w 1970 roku w „Nadodrzu”. Publikuje w pismach literackich (m.in. „Pro Libris”, „Pegaz lubuski”), zbiorach poetyckich i almanachach. W roku 2003 laureatka Lubuskiego Wawrzyna Literackiego. Założycielka i prezes Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, twórczyni Uniwersytetu Poezji.

 • Eugeniusz Kurzawa   ( 1 Artykuł )

  Urodził się w 1954 roku, absolwent WSP w Zielonej Górze. Poeta, dziennikarz, redaktor książek i wydawnictw, animator kultury, prasoznawca. Wieloletni pracownik „Gazety Lubuskiej”, członek Związku Literatów Polskich (prezes oddziału zielonogórskiego). Uprawia głównie publicystykę, felietonistykę, wywiad, pisze eseje, szkice i recenzje literackie. Mieszka w Wilkanowie pod Zieloną Górą.

 • Mira Kużel   ( 5 artykułów )

  Poetka, malarka, felietonistka, urodzona w Drezdenku, przez wiele lat związana ze środowiskiem kulturalnym Zielonej Góry. Od 15 lat mieszka w Hiszpanii, w Andaluzji. Autorka czterech tomików wierszy: Zaklinania (1970), Z białego drzewa (1970), Gorączka ogrodu (2007), Stepem biegnąca (2014), felietonów Listy do Przyjaciela oraz Zapomniane znaczenia słów. Jej prace malarskie były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych (Bruksela, Calahonda, Malaga, Tel Aviv).

 • Agnieszka Gadzińska-Grądkiewicz   ( 4 artykułów )

  Urodził się w 1968 r. w Łodzi. Obecnie mieszka w Sulechowie pod Zieloną Górą. Tarocistka. Działa w nieformalnej grupie literackiej, popularyzując wiedzę o literaturze i języku. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim, krótko była nauczycielką. Dwanaście lat mieszkała w Helu; pracowała w Stowarzyszeniu „Przyjaciele Helu” jako redaktor lokalnej prasy. Stowarzyszenie wydało jej arkusz poetycki Jeż na wietrze; z niego i z pisanych później tekstów powstała w jednej z lubuskich stacji radiowa książka poetycka. Zdobyła II nagrodę w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia (2009).

 • Ferdynand Głodzik   ( 2 artykułów )

  Urodził się w 1955 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor książek i publikacji w prasie fachowej z zakresu prawa podatkowego. Jest także autorem tekstów satyrycznych i wierszy publikowanych w czasopismach (m.in. „Twój Dobry Humor”, „Przekrój”, „Portret”, „Angora”, „Horyzonty”, „Zdrowie, Uroda i Życie”, „Pegaz Lubuski”, „Ziemia Gorzowska”). Autor scenariusza programu kabaretowego Lud idzie na dziady (2004). Własnym sumptem wydał kilka arkuszy ze swoimi tekstami satyrycznymi, a w 2006 r. zadebiutował oficjalnym tomikiem wierszy satyrycznych Winien i ma. W dorobku ma też tomik Własnym nosem oraz Szachy na lachy. Laureat nagród i wyróżnień (m.in. w przeglądzie WOPTA, konkursie ZAKR za tekst piosenki, dwukrotnie w konkursie satyrycznym Wrzuć na Luz).

 • Elżbieta Dybalska   ( 4 artykułów )

  Poetka, członek Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, autorka 2 tomików poetyckich (Ślady miłości, Bruzdy). Publikuje w antologiach i prasie lokalnej. Jest zielonogórzanką.

 • Dominika Lewicka-Klucznik   ( 2 artykułów )

  Animator kultury, filolog, redaktor; pomysłodawca powstania Alternatywnego Elbląskiego Klubu Literackiego. Jest prezesem Stowarzyszenia Alternatywni, które zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych w Elblągu. Zajmuje się organizacją III Festiwalu Literatury „Wielorzecze”. Pozyskuje fundusze ze środków unijnych, rządowych, samorządowych na działania kulturalne. Publikuje w antologiach, pismach literackich i kulturalnych. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów literackich i turniejów jednego wiersza. W 2013 r. wydała debiutancki tomik poetycki Samopas nominowany do nagrody Orfeusz w kategorii Orfeusz Mazurski. Laureatka nagrody Kreatora Kultury od Prezydenta Miasta Elbląg.

 • Guy Commerman   ( 4 artykułów )

  Urodził się w 1938 r. Współzałożyciel kwartalnika literackiego „Gierik & NVT”, autor kilkunastu zbiorów poezji (najnowszy z 2015 r. Getuigenis van zinnen). Publikuje w pismach literackich wiersze, opowiadania, eseje. Jest także artystą malarzem; ma na swoim koncie około 100 wystaw i wiele wyróżnień (m.in. Jeune Peinture Belge i Europaprijs miasta Oostende).

 • Richard Foqué   ( 4 artykułów )

  Urodził się w 1943 r., profesor emerytowany, architekt, inżynier i poeta. Pisze w języku niderlandzkim i angielskim. Debiutował w 1967 r. zbiorem wierszy Alleen kringen w „De bladen van de poëzie”. Od tego czasu opublikował 7 tomików poezji. W 2011 ukazało się 7 wierszy z 7 akwatintami (autorstwa artysty Andre Goezu), w dwujęzycznej bibliofilskiej serii niderlandzko-angielskiej, a także w The Oregon Songs w „The International Arts Magazine The Green Door”, Vol. 6. Najnowsze wydane zbiory poezji to: De Grote Rokade (2012, Wydawnictwo P. Leuven) i Hier staan we (2015, Wydawnictwo P. Leuven). Publikuje w pismach literackich („Heibel”, „Yang”, „Grafiek + Gedichten”, „Revolver”, „Dighter”, „Balustrada”, „Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift”) i w antologiach poezji. Jest kuratorem przy Dichter bij Beeld (muzeum rzeźby w Middelheim/Antwerpia), gdzie organizowane są stałe „wędrówki poetyckie”; współtwórcą Międzynarodowego Festiwalu Poezji Dichters in het Elzenveld (1993-2005). Zasiada w redakcji „Gierik & NVT”. Członek zarządu w Stowarzyszeniu Pisarzy Flamandzkich, członek Fellow of the World Literary Academy i International Academy of Poets.

 • Erick Kila   ( 4 artykułów )

  Urodził się w 1954 r., poeta, prozaik, dramaturg. Debiutował w 1984 r. zbiorem wierszy Analyse van een landschap. Autor książek dla młodzieży, opowiadań i tekstów teatralnych. W 2014 r. ukazał się zbiór poezji Beken! E. Kila jest członkiem redakcji „Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift”, także krytykiem w redakcji „De Auteur” (czasopismo Stowarzyszenia Pisarzy Flamandzkich). Mieszka w Den Haag w Holandii.

 • Rene Hooyberghs   ( 4 artykułów )

  Poeta, dziennikarz. Autor trzech tomików poetyckich. Jest członkiem redakcji kwartalnika literackiego „Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift”. Mieszka i pracuje w Antwerpii.

 • Anna Kwapisiewicz-Sevens   ( 3 artykułów )

  Urodziła się w 1957 r. w Zwoleniu k. Czarnolasu. Jest muzykiem, poetką. Studiowała w Polsce i w Belgii. W latach 1980-1994 waltornistka, a później perkusistka w Filharmonii im. T. Bairda w Zielonej Górze. Obecnie nauczyciel fakultetu akademickiego w Królewskiej Szkole Baletowej w Antwerpii. Jako poetka zadebiutowała w „Nadodrzu” (1982). Publikowała m.in. w „Pro Libris”, na antenie Radio Zachód, a także w prasie ogólnopolskiej („Tygodnik Kulturalny”, „Życie Literackie”), w almanachach utworów pokonkursowych w kraju i za granicą. Jej poezja, tłumaczona na język niderlandzki, ukazała się w kwartalniku literackim „Gierik & NVT” (Antwerpia, 2013). Zdobywczyni nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach literackich, należała do Klubu Młodych Pisarzy w Zielonej Górze oraz w Krakowie (Klub „Pod Jaszczurami”). Autorka tomików poetyckich Con tristezzo (LTK, 1985), Z księgi dla niepiśmiennych (Bibliofilska Seria Muzeum Ziemi Lubuskiej, 1991), Dylatacja (emisja wierszy w Radiowej Książce Poetyckiej w Radiu Zachód). W przygotowaniu zbiór poezji w wersji niderlandzko-polskiej Słyszeć obrazy – muzyka zimą.

 • Małgorzata Chomont   ( 2 artykułów )

  Urodziła się w 1970 r. Z wykształcenia magister pielęgniarstwa, z zawodu pielęgniarka. Od 24 lat mieszka w Zielonej Górze. Jest członkiem Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Czynnie fotografuje, pisze poetycką prozę.

 • Aleksandra Kurzawa   ( 4 artykułów )

  Urodziła się w 1990 r. w Białymstoku. Absolwentka filologii polskiej i malarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Studiuje (II rok) edukację muzyczną, jest w trakcie pisania doktoratu z filozofii. Zajmuje się także rekreacyjną jazdą konną i z tym wiąże przyszłość.

 • Agnieszka Ginko   ( 6 artykułów )

  Poetka i pisarka, laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Autorka czterech książek dla dzieci, wyróżnionych w konkursach literackich oraz trzech książek z zakresu animacji kulturalnej. Za swoją twórczość dla dzieci otrzymała w 2015 ogólnopolską Nagrodę Guliwer w Krainie Olbrzymów. Jej wiersze dla dorosłych oraz felietony ukazały się w polskich i brytyjskich czasopismach kulturalnych, m.in. „Opcje”, „Kresy”, „Fraza”, „Akant”, „Relacje-Interpretacje” i londyńskich „Arts Professional” i „The Wolf” oraz w polskich i brytyjskich tomikach pokonkursowych. Autorka od dwóch lat mieszka w Zielonej Górze i należy do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Jako anglistka koordynuje pracę Biblioteki Obcojęzycznej WiMBP.

 • Krzysztof Jeleń   ( 4 artykułów )

  Urodził się w 1963 r. Poeta, tłumacz poezji francuskojęzycznej, poliglota, nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie. Od 10 lat pełni funkcję prezesa Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego, którego głównym celem jest prowadzenie wszechstronnych działań promujących kulturę literacką w mieście i regionie głogowskim. Jest również członkiem Związku Literatów Polskich (oddział w Zielonej Górze). Za swoją działalność otrzymał w 2015 r. honorową odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz tytuł „Zasłużony dla Miasta Głogowa”. Autor ośmiu zbiorów wierszy. Prezentowane w numerze wiersze pojawią się w kolejnym zbiorze przygotowywanym do druku.

 • Michał Banaszak   ( 4 artykułów )

  Urodził się w 1988 r. w Zielonej Górze, gdzie mieszka i pracuje. Absolwent filologii angielskiej i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2016 r. debiutował zbiorem wierszy Piosenka o rozpadzie jako laureat krakowskiego Konkursu Poetyckiego im. A. Świrszczyńskiej – „Książkowy Debiut Poetycki”; kolejne wiersze opublikowane zostały w „Toposie” (Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka”). Obecnie studiuje filologię polską na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 • Borys Róg   ( 5 artykułów )

  Urodził się w 1993 r., student anglistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Współpracował z Akademickim Radiem Index i portalem „Strona o kulturze”, obecnie pisze recenzje literackie dla „Wywroty”. Największy wpływ na jego twórczość ma amerykańska literatura postmodernistyczna, którą zajmuje się akademicko.

 • Jolanta Ciecharowska   ( 4 artykułów )

  Łączy pasję do plastyki, poezji, muzyki, fotografii oraz teatru. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, płaskorzeźbą i grafiką. Tworzy ilustracje do książek, śpiewa oraz komponuje muzykę do wierszy swoich i polskich poetów. Jako nastolatka debiutowała w ogólnopolskiej prasie literackiej. Jest autorką książki poetyckiej Obcym wstęp wzbroniony (Kraków 2009). Mieszka w Poznaniu.

 • Anna Piliszewska   ( 4 artykułów )

  Pisarka, poetka, kulturoznawca. Urodziła się w 1966 r. w Krakowie, mieszka w Wieliczce. Absolwentka WSFP / Akademii Ignatianum w Krakowie. Interesuje się filozofią, literaturą, historią starożytną, malarstwem oraz muzyką klasyczną. Ceni nad wyraz poezję Bolesława Leśmiana. Ponadto jest miłośniczką zwierząt i wielkim przyjacielem przyrody.

 • Bogdan Nowicki   ( 6 artykułów )

  Urodził się w 1963 r. Poeta, recenzent, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych (tytuł uzyskany na Uniwersytecie Śląskim). Mieszka i pracuje w Świętochłowicach.

 • Winston Morales Chavarro   ( 8 artykułów )

  Urodził się w 1969 r. w Neivie-Huili, w Kolumbii. Absolwent komunikacji społecznej i dziennikarstwa; kulturoznawca i literaturoznawca. Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych i Edukacji Uniwersytetu w Cartagenie w Kolumbii. Poeta, publicysta i prozaik, laureat licznych nagród literackich krajowych i międzynarodowych. Do tej pory jego wiersze były tłumaczone na angielski, francuski, włoski i portugalski. W swojej twórczości literackiej porusza tematy związane z filozofią, mitologią oraz szeroko pojętą ezoteryką. W październiku 2015 r. był gościem WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

 • Małgorzata Gołębiewicz   ( 7 artykułów )

  Urodziła się w 1972 r. Absolwentka Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze. Dyplom uzyskała w pracowni rysunku prof. Jana Berdyszaka. Ukończyła także studia podyplomowe: zajęcia artystyczne, plastyka, muzyka na ASP we Wrocławiu, historia na UAM w Poznaniu. Zajmuje się sztuką i poezją. Publikuje na Scenie Kultury Niemasowej w „Nowych Myślach”, w kolejnych wydaniach Antologii poetów współczesnych oraz w pismach literackich. Autorka tomików poetyckich (Pamięć obecności, Wobec).

 • Justyna Koronkiewicz   ( 4 artykułów )

  Poetka, laureatka Srebrnego Sokolego Pióra Lubuskich Wawrzynów Literackich 2016 za tomik Szamanka. Stroni od zgiełku aglomeracji, mieszka w małym przysiółku w Górach Stołowych.

 • Ewa Kuberska   ( 2 artykułów )

  Poetka; publikuje na portalu: poezja-sztuka.com. Jej wiersze znalazły się w antologiach Potyczki z Kupido i Kiedyś wrócimy do… Pisze pod pseudonimem Ewa Liwia.

 • Renata Diaków   ( 7 artykułów )

  Filolog, nauczycielka, scenarzystka, pisarka. Prowadzi Rodzinny Teatr Lalek „Pinokio”. Laureatka VII edycji konkursu „Lubuski Laur Oświaty” zorganizowanego przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Jej powieść Artysta zmartwychwstały otrzymała nominację do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2015. Mieszka w Nowogrodzie Bobrzańskim.

 • Jacek Katos Katarzyński   ( 2 artykułów )

  Urodzony w 1966 r. w Koninie. Poeta, filmowiec. Współzałożyciel antyrockowego kabaretu ROZkROKCK (1986), wydawca artzinu Dada rzyje. Debiutował wierszem na łamach „Twórczości Robotników” w 1987 r. Autor książek poetyckich. Główny inicjator i współzałożyciel Formacji Artystycznej Cut Off. W latach 2003-2004 był szefem klubu artystycznego Cafe Tattoo, w którym odbywały się liczne imprezy związane z polską kulturą niezależną. Dwukrotny stypendysta i laureat Nagrody Kulturalnej Miasta Zielona Góra. Członek grupy filmowej Sky Piastowskie. Mieszka w Zielonej Górze.

 • Věra Kopecká   ( 4 artykułów )

  Urodziła się w 1951 r. w Turnovie. Poetka, organizatorka Dni Poezji; należy do Wschodnioczeskiego Oddziału Związku Pisarzy. Pedagog matematyk na Uniwersytecie Karola w Pradze. W latach 1980-1985 w Ludowym Konserwatorium w Pradze studiowała recytację, teatr poezji i twórczość literacką. Wydała 14 książek poetyckich. W 2009 r. ukazał się w Polsce wybór jej poezji pt. Śladami cieni w tłum. Kazimierza Burnata. Fotografuje, miała wiele wystaw w Czechach i w Polsce. Uprawia również tradycyjne techniki i rzemiosła ludowe.

 • Halina Bohuta-Stąpel   ( 2 artykułów )

  Publicystka, poetka, prozatorka. Uczestniczka i laureatka konkursów literackich, autorka 5 tomików poetyckich. Publikuje w pismach: „Obrzeża”, „Pegaz Lubuski”, „Pro Libris”, „Gazeta Lubuska”, „Grűnberger Wochenblatt” oraz na portalu internetowym pkpzin. Członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, laureatka Nagrody Kulturalnej Wójta Gminy Świdnica za rok 2009. Wraz z Aleksandrą Sztukowską-Matusiak prowadzi Literacki Kabaret Dojrzałych Dam.

 • Alicja Leśniewska   ( 4 artykułów )

  Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie. Poetka aktywnie uczestnicząca w działaniach kulturalnych.

 • Alina Kruk   ( 2 artykułów )
 • Halina Jerulank   ( 5 artykułów )

  Rusycystka, wieloletnia nauczycielka. Od paru lat zajmuje się pisaniem wierszy, rysowaniem. Publikuje w „Gazecie Lubuskiej”.

 • Jerzy Szewczyk   ( 2 artykułów )

  Długoletni szef lubuskiej inspekcji pracy; miłośnik kultury śródziemnomorskiej, autor publikacji prasowych poświęconych Hiszpanii, Andorze i Malcie i książkowych; długoletni prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej w Zielonej Górze, działacz TKKF i NOT; podróżnik, fotograf.

 • Elżbieta B. Kościucha-Wieczorek   ( 2 artykułów )

  Poetka, prozatorka, biblioterapeutka, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Z zawodu nauczycielka polonistka.

 • Uriel Cassiani Pérez   ( 2 artykułów )

  Urodził się w 1971 r. w Palenque de San Basilio, w Kolumbii. Poeta, pisarz i felietonista tworzący po hiszpańsku i w języku palenquero, aktywista społeczny. Dyrektor Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia Osób Pochodzenia Afrykańskiego (Corporación Sociocultural de Afrodescendientes) Ataole, zajmującego się organizacją projektów pedagogicznych i kulturalnych w Regionie Karaibskim Kolumbii. Gość licznych festiwali literackich, regularnie współpracuje z lokalnymi mediami, współtworzył warsztaty poezji dziecięcej dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

 • Krzysztof Bąkowski   ( 6 artykułów )

  Członek Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze.

 • Justyna Stachura   ( 2 artykułów )

  Urodziła się w 1987 r. w Lubinie na Dolnym Śląsku, obecnie mieszka i pracuje w Zielonej Górze. Mgr informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Poetka, bibliotekarz w WiMBP. Organizator warsztatów i konkursów dla dzieci i młodzieży. Autorka tomiku poezji Opleciona czarami.

 • Anna Witkowska   ( 4 artykułów )

  Mieszkanka Zielonej Góry, animator kultury. Bibliotekarz w WiMBP. W trakcie studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim członkini Stowarzyszenia Animatorów Kultury „Vaganti”, w ramach którego brała udział w warsztatach teatralnych, m.in. z Mikołajem Wiepriewem oraz współtworzyła wraz z grupą studentów liczne etiudy oraz spektakle, prezentowane w trakcie Dni Nauki i na festiwalach w Zielonej Górze czy Cottbus. Pasjonatka sztuk wizualnych z malarstwem na czele – szczególnie polskich kolorystów; prywatnie również amatorsko maluje.

 • Piotr Kominek   ( 4 artykułów )

  Urodził się w 1985 r. w Starachowicach. Ukończył prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytucie Historii. Swoje wiersze zamieszcza w czasopiśmie literackim „Radostowa”. Wydał trzy tomiki wierszy (Itaka, O naszym szczęściu, Poemat o deszczowej nocy).

 • Natalia Dudziak   ( 1 Artykuł )

  Urodziła się w 1995 r. w Sulechowie. Studentka trzeciego roku filologii angielskiej w Zielonej Górze. Zafascynowana poezją konfesyjną.

 • Zuzanna Madurska   ( 2 artykułów )

  Urodziła się w 2004 r. Uczennica oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Bolkowie. Pasjonuje się poezją, pisze od wczesnego dzieciństwa. Fascynują ją podróże, muzyka, literatura oraz ludzie, których stawia na pierwszym miejscu w życiu.

 • Klaudia Rogowicz   ( 2 artykułów )
 • Eugenia Kosmowska   ( 4 artykułów )

  Emerytowana bibliotekarka, była kierowniczka BPMiG w Szlichtyngowej, organizatorka życia społeczno-kulturalnego regionu. Z zamiłowania poetka.

 • Maciej Stojek   ( 2 artykułów )