Pisma niszowe - postulaty

W dyskusję, jaka toczy się wokół finansowania pism niszowych w Polsce, silnie zaangażowana jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana, organizacja pozarządowa i ponadpartyjna, której celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy.

Fundacja rozwija programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje nam członkostwo w UE, współpracuje z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne. 26 maja br. w siedzibie Fundacji doszło do spotkania poświęconego finansowaniu pism niszowych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Anna Duńczyk-Szulc - zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa i Marcinem Wieczorkiem - specjalista w Departamencie Mecenatu Państwa). Spotkanie było owocem wcześniejszej dyskusji pism niszowych w siedzibie Fundacji Schumana i miało na celu pomoc w wypracowaniu bardziej przejrzystego, uwzględniającego potrzeby większej ilości podmiotów sposobu finansowania pism ubiegających się o granty ministerialne (via Instytut Książki). Na skutek dyskusji stworzona została lista postulatów, które 21 czerwca zostały przesłane  do MKiDN. Za pośrednictwem Fundacji (informacja od Marty Ryżewskiej)przekazujemy poniżej opracowane postulaty:


1)      Transparentność procesu przyznawania dotacji:

      - pełen dostęp do dokumentacji (recenzenci, jawność recenzji, czyli pisemnych opinii ekspertów/asesorów – publikowanych w Sieci);

      - ujawnienie personaliów recenzentów (podpisane recenzje);

      - zwiększenie liczby ekspertów/asesorów;

 

2)   Podział budżetu dotacji:

     - wprowadzenie widełek (np. min. 5 tys. - max. 50 tys., 10 tys. - 100 tys.); ew. wprowadzenie podziału na pisma społeczno-kulturalne, w tym polityczne, czasopisma kulturalno-artystyczne; lub:  podział na grupy: a) czasopisma ubiegające się o mniejsze dotacje, np. do 30 tys., b) 31-70 tys., c) pow. 70 tys.;

 

3)    O dotacje mogą się starać pisma, które mogą wykazać się np. dwuletnią udokumentowaną działalnością; pisma będą miały obowiązek dostarczenia dla każdego z asesorów dwóch ostatnich numerów (ew. udokumentowaniu działalności może służyć przedstawienie numerów archiwalnych, np. w formie PDF, z ostatnich dwóch lat; lub zamiast okresu dwóch lat, np. udokumentowane wydanie 2-3 numerów pisma;

 

4)            Uproszczenie biurokracji: kopie KRS, NIP etc. będą dostarczane dopiero po przyznaniu dofinansowania, żeby ew. błąd, niedopatrzenie nie były karane odrzuceniem merytorycznego projektu;  usunięcie zapisu o braku możliwości odwołań; możliwość uzupełnień, usunięcia błędów formalnych itp. po wezwaniu przez operatora programu, czyli np. po ogłoszeniu listy wniosków z błędami formalnymi, a przed przekazaniem ich do oceny merytorycznej, dostarczenie dokumentów, typu KRS, sprawozdanie finansowe w momencie otrzymania dotacji, a najlepiej weryfikacja KRS przez operatora programu za pośrednictwem strony: http://krs.ms.gov.pl.

 

5)   Wprowadzenie stałej dotacji, np. 3, 5-letniej w formie promessy;

6)   Biblioteka Narodowa jako dystrybutor środków, zamiast Instytutu Książki;

7)   Obowiązek pism:

    - udostępnianie w Sieci darmowo zawartości pism, jeśli środki na nie uzyskane pochodzą z tej konkretnej dotacji budżetowej (pytanie, w jakim okresie od publikacji papierowej), ale, np. nie wcześniej niż sześć miesięcy po ukazaniu się danego numeru pisma.