Start Varia Kargowa w trzynastu odsłonach

Kargowa w trzynastu odsłonach

Już trzynastokrotnie miejscowość Kargowa ogłaszała potyczki literackie autorów z całego kraju pod wspólnym tytułem Małe ojczyzny – pogranicze kultur i regionów. Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty ogłoszony i organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kargowej, a także Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu adresowany był do profesjonalistów i twórców nieprofesjonalnych (młodzieży i osób dorosłych), którzy zechcieli zaprezentować swoje umiejętności prozatorskie w postaci niewielkich form literackich opisujących polską rzeczywistość inspirowaną twórczością Eugeniusza Paukszty. 13 września br. został ogłoszony poniższy werdykt Jury Konkursowego z wyłonieniem zwycięzców.
I miejsce: dla Edwarda Derylaka z Żagania, godło: Piękny dzień, za pracę: Tam już nikt nie mieszka
II miejsce: dla Czesława Sobkowiaka z Zawady, godło: Liść, za pracę: Człowiek z Kargowej
III miejsce: dla Zofii Mąkosy z Siedlca, godło DEBIUT, za pracę: Jeszcze wszystko będzie dobrze
I wyróżnienie: dla Stanisława Zasady z Poznania, godło INO, za pracę: Dovrat przyjeżdża do Tiktin
II wyróżnienie: dla Kazimierza Wawrzynowicza z Wolsztyna, godło KIPER, za pracę: Kraina winnic i boskiego napoju na pograniczu kultur i regionów

Po raz pierwszy w tym roku została także ogłoszona edycja Polsko-Niemieckiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty Małe ojczyzny – pogranicze kultur i regionów. Wraz z GBP w Kargowej zainicjowała ją niemiecka biblioteka w Schulzendorf. Zasady Konkursu korespondują z Ogólnopolskim Konkursem Literackim im. E. Paukszty, a jego celem jest pozyskanie niewielkich form prozatorskich, opisujących polską i niemiecką rzeczywistość. Idea Konkursu zakłada, że prace zgłaszane do konkursu powinny przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju. Powinny ponadto przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw. Tematy prac mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, a także wspólnej polsko-niemieckiej historii, zarówno tej dawnej jak i najnowszej. Konkurs adresowano do młodzieży i do osób dorosłych z województwa lubuskiego i z landu niemieckiego Brandenburgia.

W Polsko-Niemieckim Konkursie im. Eugeniusza Paukszty uhonorowano równorzędnymi nagrodami poniższe prace i ich autorów:
Nie był to sen (Es war kein Traum) Edwarda Derylaka z Żagania (godło JOGA);

Moje uporczywe ale nieuniknione dorastanie (Mein hartnäckiges, aber unvermeidliches Heranwachsen) Hanny Piechowiak z Nowej Soli (godło Przekonana);

Drugie życie niemieckich śmieci (Zwietes Leben des deutschen Mülls) Bolesława Wierzbickiego z Lubska (godło SMAK GŁODU);

Ludzka serdeczność pokonuje granice (Menschliche Herzlichkeit überschreitet Zeit und Grenzen) Jana Mielżyńskiego z Sulechowa (godło r. 46)

Geschlossene Kreise (Zamknięte koło) Cornelii Gronau;

Strolchi (Ja kocur Hultaj) Irene Robus;

Meine Heimat und ihre Kultur – Mein Leben in Schulzendorf und Umgebung (Moja ojczyzna i jej kultura – moje życie w Schulzendorf i okolicy) Renate Kroll;

Kargowa und Schulzendorf – eine gemeinsame Geschichte? Spurensuche (Polscy i niemieccy seniorzy poszukują wspólnych korzeni) dr Heide Burmeistera.


Polsko-Niemiecki Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty został zrealizowany dzięki współpracy z partnerską gminą Schulzendorf. Był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”. Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

Finał obu konkursów poprzedzony został tradycyjnym, 13 z kolei (sic!) wyjazdem delegacji złożonej z gospodarzy, organizatorów i zaproszonych gości do Leśniczówki Pracy Twórczej i Izby Pamięci im. Eugeniusza Paukszty nad jeziorem Liny. Ten coroczny zwyczaj uhonorowania pamięci pisarza, w miejscu, niegdyś mu bliskim i ważnym dla jego pisarstwa grupuje osoby rozmiłowane w twórczości Paukszty, a także przedstawicieli włodarzy Kargowej, którym losy tego historycznego obiektu leżą na sercu.

Uroczystość ogłoszenia wyników obu konkursów oraz wręczenia nagród laureatom odbyła się 28 września 2012 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej. Ceremonię prowadziła pani Małgorzata Kwiecień, dyrektor kargowskiej biblioteki przy wydatnym wsparciu pana Sebastiana Ciemnoczołowskiego, burmistrza Kargowej. W trakcie uroczystości z wykładem „Tacy sami pod obu stronach Odry” wystąpił znany prozaik, dziennikarz i regionalista – Alfred Siatecki. Uroczystość uświetnił występ wokalno-muzyczny Małgorzaty i Daniela Grupa, a także wystawy malarskie (Poezja kolorem malowana autorstwa Mariusza Sobieszka, Kompozycje w przestrzeni  Ludwika Błażejewskiego) i fotograficzne (współpraca Kargowej z partnerską gminą Schulzendorf).

Impreza odbyła się pod patronatem honorowym: Elżbiety Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Marcina Jabłońskiego – Wojewody Lubuskiego. Patronat medialny nad imprezą objęły: „Gazeta Lubuska”, „Dzień Wolsztyński”, Telewizja Odra.
Ewa Mielczarek