Start Varia Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bibliotek Miast i Regionów Partnerskich

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bibliotek Miast i Regionów Partnerskich

Komunikat

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bibliotek Miast i Regionów Partnerskich pod tytułem "Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów"

 

Zielona Góra 15 – 17 października 2013 r.

 

Według socjologicznej teorii Raya Oldenburga, życie człowieka koncentruje się wokół trzech miejsc: domu, pracy i – trzeciego miejsca – neutralnej przestrzeni dla spędzania czasu wolnego. „Trzecie miejsca” wzmacniają poczucie przynależności do otoczenia oraz więzi społecznej. Są to miejsca znaczące dla środowiska lokalnego. Spełniają, w wymiarze indywidualnym i grupowym, potrzeby: fizyczne, konsumpcyjne, społeczne, towarzyskie, kulturalne, emocjonalne.Czy trzecim miejscem może być biblioteka? Odpowiedź przynieść powinna refleksja nad miejscem biblioteki w lokalnej przestrzeni i komunikacji społecznej.

A zatem dyskursem wypada objąć następujące zagadnienia:

- biblioteka w procesie wychowania i wypełniania czasu wolnego dzieci i młodzieży;
- biblioteka w procesie ustawicznego kształcenia i samokształcenia;
- biblioteka w procesie normalizacji środowiska życia osób z niepełnosprawnością;
- biblioteka w procesie animacji kulturalnej środowiska lokalnego;
- biblioteka w procesie kształtowania i ochrony tożsamości regionalnej.

Celem Konferencji jest refleksja nad wymienionymi wyżej zagadnieniami, a tym samym poznanie metod pracy bibliotek w różnych krajach i regionach, wymiana myśli i doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami. Wspólnie zastanawiać się będziemy nad rolą książnic we współczesnym życiu społecznym
i modelem funkcjonowania bibliotek w przyszłości.

 

Na trzydniowe spotkanie zapraszamy przedstawicieli polskich bibliotek publicznych i naukowych oraz zagranicznych bibliotek z miast i regionów partnerskich Zielonej Góry  i Lubuskiego. W programie pierwszego dnia 15.10.2013 wystąpienia naukowe na temat modelu nowej biblioteki i jej zmieniających się funkcji i zadań zaprezentują:

dr hab. Bożena Koredczuk – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego,

dr Justyna Jasiewicz – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski,

dr hab., prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

dr Małgorzata Czerwińska – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego,

dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej.

Drugiego dnia sympozjum swoimi doświadczeniami podzielą się partnerzy z krajów uczestniczących w konferencji z : Niemiec, Słowacji, Czech, Serbii, Ukrainy, Norwegii, Włoch, Holandii, Rumunii, Białorusi i Francji.

W prezentacjach naszych zagranicznych Gości szczególnie interesujące będą zagadnienia:
- usytuowanie organizacyjne biblioteki (finansowanie, nadzór merytoryczny, struktura, sieć),
- współpraca z instytucjami naukowymi, programy badawcze i naukowe,
- działalność upowszechniająca bibliotekę, książkę i czytelnictwo,
- fundraising w bibliotece,
- e-media w bibliotece,
- współpraca z innymi instytucjami na terenie miasta, regionu.

Wykład w tym dniu wygłosi również
Marzena Szafińska-Chadała - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej  w Zielonej Górze.

W ostatnim dniu konferencji odbędzie się wyjazd studyjny gości z zagranicy do jednej polskich placówek bibliotecznych. Wykład wygłosi Ewa Adaszyńska Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 

Rada Naukowa Konferencji:

Przewodnicząca Rady Naukowej: dr hab. Bożena Koredczuk – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego,

dr Małgorzata CzerwińskaUniwersytet Zielonogórski,

dr Andrzej Buck – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze (WiMBP),                       

dr Przemysław Bartkowiak WiMBP,

dr Dawid KotlarekWiMBP.

 

Biuro organizacyjne konferencji:

Anna PolusWiMBP (uczestnicy  krajowi),  

Małgorzata Grelak  –  WiMBP (uczestnicy zagraniczni),

Dorota Kaczmarek – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Okręgu w Zielonej Górze. 


Deklarację uczestnictwa w Konferencji, prosimy składać do dnia 30 czerwca 2013 na adres WiMBP, al.Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra z dopiskiem KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA 15-17.10.2013. Zgłoszenia można również składać e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 68 4532600 (krajowe) lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  tel. 68 453 26 37 (zagraniczne).

 

Przejazdy, noclegi oraz koszt wyżywienia pokrywa  we własnym zakresie uczestnik lub delegująca go instytucja. Oferujemy pomoc w dokonaniu rezerwacji noclegów, w hotelu usytuowanym w pobliżu Biblioteki.Kolejne informacje organizacyjne podamy w komunikacie nr 2 – zgodnie z otrzymanymi zgłoszeniami uczestnictwa.


dr Andrzej Buck

Dyrektor WiMBP im C. Norwidaw Zielonej Górze