Start Varia Wawrzyny Lubuskie 2012 trafiły do laureatów

Wawrzyny Lubuskie 2012 trafiły do laureatów

Od niemal dziesięciu lat uczestniczę w uroczystościach wręczenia Wawrzynów Lubuskich, jednak tak licznie zgromadzonej publiczności, jaką zebrała tegoroczna gala, nie widziałam do tej pory. Sala Dębowa Biblioteki Norwida w Zielonej Górze dosłownie pękała w szwach, przerastając najśmielsze oczekiwania frekwencyjne organizatorów. Na ceremonię przybyli autorzy nominowanych książek, laureaci z poprzednich lat, przedstawiciele władz lokalnych, a także olbrzymia ilość czytelników – miłośników literatury oczekujących na wyłonienie laureatów Lubuskiego Wawrzynu Literackiego oraz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego.
Rzecz odbywała się w czwartkowy wieczór, 28 lutego br., rzetelnie przygotowana przez jej głównych organizatorów: Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
Nim przedstawiono laureatów, zaprezentowany został program literacko-kabaretowy Tuwim wstawiony, inaugurując w Zielonogórskim Salonie Poezji Rok Tuwima. Popularny aktor, Zdzisław Wardejn, wystąpił w roli poety, przy współudziale lubuskich aktorów. Swobodny charakter przedstawienia wprowadził sprzyjającą atmosferę przed mającymi nastąpić emocjami.

Uroczysta gala Lubuskich Wawrzynów 2012                                 Program artystyczny Tuwim wstawiony

Po wątku artystycznym przystąpiono do oficjalnej części gali. Dyrektorzy Andrzej Buck (WiMBP im. C. Norwida) i Edward Jaworski (WiMBP im. Z. Herberta) powitali zgromadzonych gości. Następnie zaprezentowano fragmenty nominowanych książek literackich oraz biogramy ich twórców, (Krzysztof Fedorowicz, Dorota Grzesiak, Jerzy Hajduga, Agnieszka Moroz oraz Czesław Sobkowiak). Nadszedł emocjonujący moment wystąpienia przewodniczącego jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2012, Sergiusza Sterny-Wachowiaka, który odczytał protokół z posiedzenia jury i ogłosił zwycięzcę 19. edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2012 – Krzysztofa Fedorowicza, autora książki Grünberg opublikowanej w wydawnictwie Libron. Honorowy dyplom za całokształt twórczości przyznano pośmiertnie Kazimierzowi Furmanowi. Natomiast Artur Wodarski za książkę Chrząszczenie otrzymał dyplom za debiut literacki. Dyplom za walory edytorskie wręczono Zygmuntowi Markowi Piechockiemu, autorowi i wydawcy książki W pobliżu rozumienia: tryptyk okazjonalny. Ponadto Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze przyznał Jolancie Pytel-Marciniszyn Lubuską Nagrodę Literacką ZLP za rok 2012.

Jolancie Pytel-Marciniszyn nagrodę wręcza Robert Rudiak            Krzysztof Fedorowicz

W dalszej części uroczystości przystąpiono do rozstrzygnięcia 8. edycji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2012. Wzorem poprzednich lat zaprezentowano sylwetki autorów oraz zacytowano fragmenty nominowanych książek. W finale znaleźli się: dr Przemysław Bartkowiak, dr Dorota Bazuń, dr Izabela Kaźmierczak- -Kałużna, dr Magdalena Pokrzyńska, dr Dariusz Rymar. Nadszedł kolejny kulminacyjny moment uroczystości – przewodniczący jury Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2012 prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski odczytał werdykt: Laureatem 8. edycji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2012 został dr Przemysław Bartkowiak za książkę pt. Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989, wydaną w zielonogórskim wydawnictwie Pro Libris. Ponadto wręczone zostały dyplomy za najlepszą książkę popularnonaukową, które otrzymali: Zbigniew Czarnuch za publikację pt. Nad Wartą i wśród lasów. O dawnych i współczesnych mieszkańcach witnickich wsi oraz Irena i Roman Gatys za Żarską porcelanę 1888-1945.Z. Czarnuchowi dyplom wręcza prof. Marian Miłek             C. Sobkowiakowi nagrodę wręcza Krzysztof Romankiewicz

Dodatkowo przyznano dwie nagrody specjalne: Zarząd Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Grzegorza Chwaliboga specjalną nagrodę za książkę Tato! – zrób sobie „Z lotu ptaka”, natomiast Prezydent Elekt Rotary Club Zielona Góra, Krzysztof Romankiewicz nagrodził Czesława Sobkowiaka za książkę poetycką pt. Powieść ze snu.
Nagrody rozdano, emocje opadły… Czas dla kronikarskiego porządku podać garść ważnych organizacyjnie informacji.
Partnerem w organizacji LWL 2012 jest Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze. Partnerami w organizacji LWN 2012 są lubuskie uczelnie: Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie oraz Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim. Tegorocznymi partnerami w przygotowaniu uroczystości była Elektrociepłownia Zielona Góra SA, Max Elektronik SA oraz Winnica Miłosz.

Dr Przemysław Bartkowiak                                                          Czesław Sobkowiak, Dorota Grzesiak, Agnieszka Moroz


Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego, Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski oraz Prezydent Miasta Zielona Góra.
Patronat medialny sprawowała „Gazeta Lubuska”, Radio „Zachód” i TVP Gorzów Wielkopolski.
Obaj laureaci otrzymali dyplomy i artystyczne srebrne pióra (projekt i wykonanie Aneta Pabjańska- -Moskwa), ufundowane przez dyrektora WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Edwarda Jaworskiego oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dra hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego. Ponadto ufundowane nagrody pieniężne sfinansowali: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Tadeusz Jędrzejczak, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz uczelnie lubuskie, które partnerowały w organizacji Lubuskich Wawrzynów.
Wawrzynowe edycje za 2012 rok zamknięte, czas myśleć o roku bieżącym. Znów wszyscy autorzy tegorocznych publikacji mają równe szanse i jeszcze sporo czasu, by sięgnąć po najwyższe laury.

Ewa Mielczarek