Start Varia Długoletnia tradycja Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej/Langjährige Tradition des Deutsch-Polnischen Jugendorchesters

Długoletnia tradycja Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej/Langjährige Tradition des Deutsch-Polnischen Jugendorchesters

Polsko-Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa – Frankfurt/O Zielona Góra – należy bez wątpienia do najstarszych inicjatyw polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie kultury w regionie przygranicznym....

Długoletnia tradycja Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej Langjährige Tradition des Deutsch-Polnischen Jugendorchesters
Polsko-Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa – Frankfurt/O Zielona Góra – należy bez wątpienia do najstarszych inicjatyw polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie kultury w regionie przygranicznym. Orkiestrę założyli w 1973 roku Rudolf Schumann i Gunther Reinecker z Musikschule z Frankfurtu/O oraz Mieczysław Tomaszewicz i Franciszek Pappelbaum ze Szkoły Muzycznej z Zielonej Góry.
Młodzi muzycy w przedziale wiekowym 11-25 lat pozostają w Orkiestrze od 5 do 8 lat. Orkiestra zawdzięcza swoje sukcesy polskim i niemieckim dyrygentom i... dobrym duchom – członkom rodzin muzyków i sponsorom. Próby i koncerty to nie tylko kwestia transportu i logistyki, ale zaangażowania i ofiarności.
Młoda skrzypaczka Jette Wolschlaeger powiedziała: „Orkiestra to dla mnie radość muzykowania możliwość przekazania tej radości innym”.
Młodzi ludzie znajdują radość w muzykowaniu, przekraczają w ten sposób granice mentalności mówią wspólnie „trzecim” uniwersalnym językiem: językiem muzyki.
Istotny wkład Orkiestry w dobre sąsiedztwo Polaków i Niemców jest nie do podważenia.

Poniżej kilka ważnych faktów i wydarzeń z życia Orkiestry:
1980 koncert podczas konferencji UNESCO w Warszawie
1990 w Kleve i w 1993 w Neuss koncert podczas uroczystości wręczania nagrody „Hansa Böklera”
1991 koncert z okazji 100-lecia IG Metall we Frankfurcie nad Menem
1992 koncert dla Prezydentów Lecha Wałęsy i Richarda Weizsäckera we Frankfurcie/O
1992 koncert na Kanzlerfest w Bonn
1995 koncert z okazji 50-lecia Czerwonego Krzyża w Polsce i w Niemczech w obecności Przewodniczącej Bundestagu prof. Ritty Süssmuth we Frankfurcie/O
1995 udział w IV Europejskim Młodzieżowym Festiwalu Muzyki na Węgrzech
1996 koncert w Domu Historii Niemiec w Bonn
1998 koncert z okazji 50. rocznicy podpisania Karty Praw Człowieka w Zielonej Górze
1999 i 2005 udział w Konkursach Orkiestr w Cottbus,
2002 udział w VII Europejskim Festiwalu Młodych Muzyków w Lozannie
2006 udział w koncercie z okazji Powitania Nowego Roku w Filharmonii Berlińskiej
2009, 2010, 2011, 2012 koncerty inaugurujące Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim
2012 dwa koncerty w zamku Bellevue w Berlinie podczas „Burgfest des Bundespräsidenten” na zaproszenie Prezydenta Niemiec Joachima Gaucka
2014 i 2015 koncerty w Berlinie z okazji światowego Dnia Wypędzeń na zaproszenie Prezydenta Joachima Gaucka
2015 Koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia Sali Koncertowej „Carl Philips Emanuel Bach” we Frankfurcie/O
Orkiestra zagrała 20 koncertów razem z Niemiecką Orkiestrą Policji z Berlina, corocznie koncertuje w kościele zamkowym Schöneiche (Berlin) na zaproszenie tamtejszej wspólnoty ewangelickiej.
Koncerty z udziałem Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej były emitowane przez: SAT 1, RTL, WDR, NRD, TV Berlin, TVP Poznań oraz „Deutsche Welle“ z Kolonii, NDR z Hamburga, Antene Brandenburg i Radio Zachód z Zielonej Góry.
Orkiestra pracuje obecnie pod kierunkiem trzech dyrygentów: Hannesa Metze z Berlina, prof. Macieja Ogarka oraz prof. Bartłomieja Stankowiaka z Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Das Deutsch-Polnische Jugendorchester -Frankfurt/O und Zielona Góra- gehört zweifellos zu den ältesten Initiativen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Kulturbereich in der Grenzregion.
Das Orchester wurde 1973 von Rudolf Schumann und Gunther Reinecker aus Musikschule Frankfurt/O und von Mieczysław Tomaszewicz und Franciszek Pappelbaum aus Musikschule Zielona Góra gegründet.
Die jungen Musiker im Alter von 11-25 Jahre bleiben von 5-bis 8 Jahre im Orchesterteam. Das Orchester hat seinen Erfolg den deutschen und polnischen Dirigenten und… den guten Geistern: den Familienangehörigen und den Sponsoren zu verdanken.
Die Probelager, Konzerte verlangen nicht nur Transportmittel und Logistik, aber auch viel Zuwendung und Opferbereitschaft.
Jette Wollschläger, eine junge Violinistin sagte: „Das Orchester bedeutet für mich, mit meinen Freunden Spaß am Musizieren zu haben und andere damit begeistern zu können”.
Die jungen Musiker finden also Freude am Musizieren, sie überwinden „spielend” die Grenzen der Mentalität um gemeinsam die „dritte” universelle Sprache, Sprache der Musik zu sprechen.
Das Orchester leistet seit Jahren einen wertvollen Beitrag zu der guten Nachbarschaft zwischen Deutschen und Polen.

Hiermit einige Höhepunkte der Orchestergeschichte:
1980 Konzert bei der UNESCO- Tagung in Warszawa
1990 in Kleve und 1993 Neuss Festveranstaltung zur Verleihung des „Hans-Böckler-Preis”
1991 in Frankfurt am Main Festkonzert anlässlich „100 Jahre IG Metall”
1992 Konzert für Präsidenten Richard von Weizsäcker und Lech Wałęsa in Frankfurt/O
1992 Konzert zum Kanzlerfest in Bonn
1995 Konzert zum 50. Jahretags des Roten Kreuzes in Polen und in Deutschland Frankfurt/O in Anwesenheit der Bundestagsvorsitzenden Prof. Rita Süssmuth
1995 Teilnahme am IV. Europäischen Jugendmusikfestival in Ungarn
1996 Konzert im Haus der deutschen Geschichte in Bonn
1998 in Zielona Góra Konzert zum 50.Jahrestag der Unterzeichnung de UN Charta für Menschenrechte
1999 und 2005 Teilnahme am Orchesterwettbewerb in Cottbus
2002 Teilnahme am 7-th European Youth Musik Festival in Lousanne
2006 Teilnahme am Neujahreskonzert in der Berliner Philharmonie
2009-2012 Konzerte zur Eröffnung der Deutschtage an der Uniwersytet Zielonogórski
2012 zwei Konzerte im Schloss Bellevue in Berlin zum „Burgfest des Bundespräsidenten” auf Einladung des Bundespräsidenten Joachim Gauck
2014 und 2015 Konzerte am Weltflüchtlingstag in Berlin in Anwesenheit des Bundespräsidenten Joachim Gauck
2015 Jubiläumskonzert der Konzerthalle „Carl Philip Emanuel Bach” in Frankfurt/O
Jährlich werden Konzerte in der ehemaligen Schlosskirche Schöneiche/Berlin auf Einladung der örtlichen Evangelischen Kirchegemeinde gespielt. Inzwischen hat das Orchester auch 20 gemeinsame Frühlingskonzerte mit dem Bundespolizeiorchester Berlin gespielt.
Die Konzerte des Deutsch-Polnischen Jugendorchesters waren zu sehen bei: SAT I, RTL, WDR, NRD, TV Berlin, TVP Poznań, und zu hören: in Sendungen der „Deutschen Welle“ aus Köln, NDR aus Hamburg, Radio „Antene Brandenburg“ und Radio Zachód aus Zielona Góra.
Das Orchester arbeitet zur Zeit unter der Leitung der drei Dirigenten: Herrn Hannes Metze (Berlin) und Prof. Maciej Ogarek und Prof. Bartłomiej Stankowiak
(Universität in Zielona Góra).


Übersetzung von
Barbara Krzeszewska-Zmyślony

Barbara Krzeszewska-Zmyślony