Start Varia Jak dobrze mieć sąsiada/Wie schön ist es, einen Nachbarn zu haben

Jak dobrze mieć sąsiada/Wie schön ist es, einen Nachbarn zu haben

 

W dniach 11-29 października 2013 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim miały miejsce I Dni Polsko-Niemieckie, które odbyły się pod hasłem „Jak dobrze mieć sąsiada”...

 

Jak dobrze mieć sąsiada
Wie schön ist es, einen Nachbarn zu haben

W dniach 11-29 października 2013 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim miały miejsce I Dni Polsko-Niemieckie, które odbyły się pod hasłem „Jak dobrze mieć sąsiada”. To niewątpliwie ważne wydarzenie było kontynuacją wcześniejszych dziesięciu edycji Dni Niemieckich na UZ. Od początku ich organizatorką jest Barbara Krzeszewska-Zmyślony, z Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ. „Jak dobrze mieć sąsiada”, I Dni Polsko-Niemieckie, to jednocześnie tytuł projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa- -Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.
Znaczną rangę temu projektowi nadał wykład o stosunkach polsko-niemieckich, wygłoszony 15 października 2013 przez Ambasadora RP w Niemczech dr. Jerzego Margańskiego w auli rektoratu UZ. Salę wypełnili studenci oraz starsze pokolenie, którym tematyka wystąpienia leżała głęboko na sercu. Ambasadorowi towarzyszyli: JM Rektor prof. Tadeusz Kuczyński, Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Czesław Fiedorowicz oraz wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki. Bezpośrednio po wykładzie ambasador uczestniczył w wernisażu plakatów promujących I Dni Polsko-Niemieckie, których autorami są studenci Instytutu Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym UZ. Ich prace stanęły do konkursu, a autorką najlepszego została Aldona Piotrowska, studentka II roku grafiki.
W bogatym programie obchodów znalazła się oferta dla osób w różnym wieku – poczynając od przedszkolaków, a na seniorach kończąc. To założenie było bardzo przemyślane, ponieważ dobre relacje z sąsiadami warto budować od małego i podtrzymywać przez całe życie. Nieważne, czy mieszkamy z nimi drzwi w drzwi, nasze posesje „dzieli płot”, czy graniczna rzeka. Istotne natomiast jest to, by wzajemne kontakty były ciepłe, serdeczne i stałe.
Zdaniem B. Krzeszewskiej-Zmyślony:

Języka obcego warto uczyć od najmłodszych lat, gdyż dziecko ma doskonale rozwiniętą pamięć, a ciekawość świata pozwala na szybkie przyswajanie słówek. Co może być dla malucha bardziej interesującego niż pięknie opowiedziana bajka? Nic! A jeśli ta bajka jest ilustrowana wycinankami przedstawiającymi na przykład Kopciuszka, to pięciolatkowi nie przeszkadza fakt, że historię o dobrej dziewczynce i złej macosze usłyszy równolegle w dwóch wersjach językowych po polski i po niemiecku.

Czemu akurat wycinanki? Ponieważ Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ wzbogaciło się o 40 wycinanek przedstawiających najpopularniejsze postacie z bajek braci Grimm i Andersena. Podarowała je ich wykonawczyni Erika Schirmer, urodzona w 1926 roku w Nietkowie (gmina Czerwieńsk), kiedyś Nettkow. Pani Schirmer jest obecnie mieszkanką Nordhausen w górach Hartzu. W 2012 roku, podczas X Dni Niemieckich na UZ miała wystawę swoich wycinanek, którymi zajmuje się od kilkudziesięciu lat. Ujęta niezwykle przychylnym ich przyjęciem podarowała je CKiJN UZ. Dlatego podczas I Dni Polsko-Niemieckich wycinanki prezentujące najpopularniejsze bajki stały się leitmotivem wielu spotkań. Było to tym cenniejsze, że grudzień 2012 – grudzień 2013 został przez Unię Europejską ogłoszony rokiem braci Grimm. Opowiadane po niemiecku bajki ilustrowane wycinankami zrobiły furorę, zarówno w trzech zielonogórskich przedszkolach, jak i trzech szkołach podstawowych. Nie inaczej było w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida, gdzie oprócz wernisażu Wycinanek Pani Eriki odbyły się warsztaty z wycinanką.
Sztuka posługuje się uniwersalnym językiem i jest doskonałą płaszczyzną do nawiązywania kontaktów. Stąd pomysł, by studenci animacji kultury z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ wspólnie ze swymi niemieckimi kolegami studiującymi kierunek: praca socjalna w Brandenbürgische Technische Universität Cottbus Senftenberg (BTU CS) uczestniczyli w seminarium „Dialog poprzez sztukę”. W ramach seminarium wysłuchali wykładów o polskiej i niemieckiej sztuce współczesnej, obejrzeli w Lubuskim Teatrze spektakl Siostrunie, po którym rozwinęła się dyskusja o roli teatru w społeczeństwie. Wreszcie wzięli razem udział w spotkaniu w „Domu Harcerza” i w zajęciach z animacji kultury, m.in. w warsztatach tanecznych. To były dwa bardzo pracowite, ale i efektywne dni. Skąd taki wniosek? Ponieważ na zakończenie wizyty niemieckich studentów, opiekująca się nimi prof. dr Kirstin Bromberg z BTUCS złożyła deklarację, że II Dni (tym razem Niemiecko-Polskie) zostaną przygotowane po drugiej stronie Nysy. Czy można było spodziewać się większego komplementu?
W ramach I Dni melomani zostali zaproszeni do Muzeum Ziemi Lubuskiej na koncert pieśni Richarda Wagnera w wykonaniu Bogumiły Tarasiewicz-Ciesielskiej (mezzosopran), której na fortepianie towarzyszył Karol Schmidt. Wykład „Jak to z Wagnerem było” wygłosił prof. Andrzej Tuchowski.
Podczas I Dni Polsko-Niemieckich miłośnicy kina również mieli swoje pięć minut. Przygotowano dla nich dwa filmy: Paczki solidarności oraz zielonogórską, przedwojenną polsko-niemiecką Love story.
W tym bogatym i różnorodnym programie każdy mógł znaleźć coś interesującego. Nie chodzi bowiem o to, by organizować wielkie gale, konferencje i akademie ku czci, lecz by codziennym działaniem budować dobre sąsiedzkie relacje. Granica ma nas łączyć, nie dzielić. Jesteśmy obywatelami jednej Europy i razem mamy inwestować w przyszłość.

An der Universität Zielonogórski zu Zielona Góra fanden vom 11.bis 29. Oktober 2013 die I. Deutsch- Polnischen Tage unter dem Motto: „Es ist schön, einen Nachbarn zu haben“ statt.
Die Tage wurden so wie die letzten zehn Veranstaltungen der „Deutschtage“ (2003-2012) von Barbara Krzeszewska-Zmyślony vom Zentrum für deutsche Sprache und Kultur der Universität Zielonogórski organisiert.
„Es ist schön, einen Nachbarn zu haben“, ist zugleich der Titel des Projektes: Die ersten Deutsch-Polnischen Tage, wurden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen Wojewodschaft Lubuskie – Brandenburg 2007-2013. Small Project Fund und Netzwerk – Projektfonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober und aus dem Staatshaushalt zusammen finanziert.
Das Projekt „Die I. Deutsch-Polnischen Tage“ hat dank der Anwesendheit des Botschafters der Republik Polen in Deutschland, Herrn Dr.Jerzy Margański, an Bedeutung gewonnen.
Die Aula des Rektorats, wo der Botschafter Dr.J. Margański am 15.Oktober zu dem Thema der deutsch-polnischen Beziehungen sprach, war von Studenten und Stadteinwohnern voll besetzt.
Unter den Zuhörern waren auch anwesend: Rektor der Universität Prof. Tadeusz Kuczyński, Präses der Euroregion Spree – Neiße – Bober Czesław Fiedorowicz,
Vicepräsident von Zielona Góra Dariusz Lesicki. Nach dem Vortrag nahmen die Gäste an der Vernissage des Plakats, das für die I. Deutsch – Polnischen Tage werben sollte, teil. An den Projekten zu dem Plakatwettbewerb arbeiteten die Studenten des Instituts für Visuelle Künste der Kunstfakultät der Universität Zielonogórski. Der erste Platz wurde Aldona Piotrowska, der Studentin des zweiten Graphik-Studiengangs, zuerkannt.
Das reiche Programm der I. Deutsch-Polnischen Tage bot allen Stadteinwohnern unabhängig vom Alter etwas Interessantes an. Gute Beziehungen zwischen den Nachbarn soll man von „Klein“ an pflegen und das ganze Leben lang behalten.
Leben wir mit unseren Nachbarn „Tür an Tür“, oder sehen wir uns „über den Zaun“, oder „über den Grenzfluss“ , unsere Kontakte sollen warm und herzlich und rege sein.
Mit dem Unterricht der Nachbarsprache soll man möglichst früh beginnen, meint Barbara Krzeszewska-Zmyślony, da das Kind über ein erstaunlich gutes Gedächtnis und Neugier auf die Welt verfügt. Die neu klingenden Wörter werden bei kleinen Kindern zu einem geheimnisvollen Erlebnis.
Und was kann für ein kleines 5-jahriges Kind interessanter sein, als ein schön erzähltes Märchen (auf deutsch und auf polnisch, parallel – ja!), sagen wir von Aschenputtel?
Nichts!
Die Geschichte von dem lieben Mädchen und der bösen Stiefmutter wird noch mit Scherenschnitten zusätzlich illustriert. Warum ausgerechnet die Scherenschnitte?
Die Scherenschnitte schafft seit Jahren Frau Erika Schirmer aus Nordhausen, eine in Nettkow 1926 / heute Nietków/ in der Gemeinde Czerwieńsk geborene Künstlerin.
Da sich ihre Ausstellung mit den Scherenschnitten zu den berühmtesten Märchen von Gebrüder Grimm und Hans Christian Andersen während der X. Deutschtage Zielona Góra 2013 großer Beliebtheit erfreute, schenkte Frau Schirmer ihre 40 Arbeiten dem „Zentrum für deutsche Sprache und Kultur der Universität Zielonogórski“.
Es soll auch nicht vergessen werden, dass das Jahr 2012/2013 durch die EU u. a. als Jahr der Gebrüder Grimm gefeiert wurde. „Die Scherenschnitte von Frau Erika“ so hieß die Ausstellung und die Werkstatt in der Öffentlichen Wojewodschafts- und Stadtbibliothek namens C. Norwid in Zielona Góra während der I. Deutsch – Polnischen Tage. In drei Vorschulen und drei Grundschulen in Zielona Góra, wo deutsch unterrichtet wird, fanden sehr erfolgreiche Begegnungen mit der deutschen Kunst und Sprache statt.
Die Sprache der Kunst ist universell und kann zu einem guten Ausgangspunkt der gemeinsamen Kontakte führen. Daher auch die Seminaridee: die Studenten der Kulturanimation der Fakultät für Pädagogik, Soziologie und Gesundheitswissenschaften der Universität Zielonogórski haben gemeinsam mit ihren deutschen Kollegen von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus- Senftenberg (BTU CS) Fachrichtung Sozialarbeit an einem Seminar „Dialog durch die Kunst“ teilgenommen. Im Rahmen des Seminars hörten sie sich einen Vortrag über die moderne deutsche und polnische Kunst an, sahen
das Theaterstuck „Schwesterchen“ und nahmen an der Diskussion über die Rolle des Theaters in der Gesellschaft teil. Sie besuchten das Jugendkulturhaus „Dom Harcerza“, nahmen an dem Kulturanimationsworshop und an der Tanzwerkstatt teil. Es waren zwei erlebnisreiche, aber auch tüchtige Tage. Woher die Schlussfolgerung?
Anschließend an den Besuche bemerkte Frau Prof. Dr. Kirstin Bromberg von BTU CS, dass im 2014 die I. Polnisch-Deutschen Tage auf der deutschen Grenzseite organisiert werden sollen.
Konnte man noch mehr erwarten?
Am 18.Oktober wurden die Gesangsliebhaber in das Museum Ziemi Lubuskiej eingeladen.
Da fand das Richard Wagner Konzert von Bogumiła Tarasiewicz – Ciesielska (Gesang) und Karl Schmidt (Klavier) statt. Ein Vortrag zum Thema: „Wie es mit dem Wagner war“ hielt Andrzej Tuchowski.
„Pakete der Solidarität“, ein Dokumentarfilm und ein Kurzfilm über eine deutsch-polnische Liebesgeschichte aus der Vorkriegszeit „Love story“, hatten sich die Jugendlichen während der I. Deutsch-Polnischen Tage noch ansehen können. Aus dem reichen Programmangebot der I. Deutsch-Polnischen Tage konnte jeder sich etwas Interessantes aussuchen.
Gute Kontakte und freundliche Nachbarschaft sollen nicht durch große Galaabende, Konferenzen und Massenveranstaltungen „von oben“ aufgebaut
werden, sondern durch die alltägliche Zusammenarbeit „von unten“. Die Grenze soll uns verbinden und nicht trennen. Wir sind alle Bürger von Europa und sollen gemeinsam in unsere Zukunft investieren.

Übersetzung von Barbara Krzeszewska-Zmyślony

  

 

 

 

 

 

 

Barbara Krzeszewska-Zmyślony