Start Varia

Varia

Pomysł na zbliżenie… I Dni Polsko-Niemieckie w Zielonej Górze

Od szeregu lat inicjowane są w zachodnim pasie przygranicznym różnorodne inicjatywy mające przybliżyć Polakom kulturę niemiecką, a Niemcom kulturę polską. Złożoność stosunków polsko-niemieckich, zaszłości historyczne, bliskość terytorialna to tylko niektóre czynniki, które mają wpływ na wzajemną emanację kultur, tak w pozytywnym, jak i w negatywnym znaczeniu. Środowiska kulturotwórcze i naukowe Zielonej Góry nie ustają jednak w zabiegach, by relacje Lubuszan z Niemcami były ożywione, a nasza wiedza o zachodnim sąsiedzie, jego języku, gospodarce, kulturze i nauce jak najbogatsza.

Więcej…

 

Wawrzyny Lubuskie 2012 trafiły do laureatów

Od niemal dziesięciu lat uczestniczę w uroczystościach wręczenia Wawrzynów Lubuskich, jednak tak licznie zgromadzonej publiczności, jaką zebrała tegoroczna gala, nie widziałam do tej pory. Sala Dębowa Biblioteki Norwida w Zielonej Górze dosłownie pękała w szwach, przerastając najśmielsze oczekiwania frekwencyjne organizatorów. Na ceremonię przybyli autorzy nominowanych książek, laureaci z poprzednich lat, przedstawiciele władz lokalnych, a także olbrzymia ilość czytelników – miłośników literatury oczekujących na wyłonienie laureatów Lubuskiego Wawrzynu Literackiego oraz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego.

Więcej…

 

O konkursie poezji miłosnej w Kożuchowie

W środę, 6 marca 2013 r. po raz czwarty kożuchowski zamek gościł laureatów Konkursu na Najpiękniejszy Wiersz Miłosny, zorganizowany tym razem pod hasłem „Wakacyjna miłość”. Cieszy bardzo, że Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu powrócił do organizacji konkursu po rocznej przerwie i postanowił rozstrzygać konkurs znów w okresie przedwiośnia.
Konkurs kożuchowski nawiązuje tym samym do idei cykliczności organizacji konkursów poetyckich, których na Ziemi Lubuskiej jest już niewiele.

Więcej…

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bibliotek Miast i Regionów Partnerskich

Komunikat

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bibliotek Miast i Regionów Partnerskich pod tytułem "Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów"

 

Zielona Góra 15 – 17 października 2013 r.

 

Według socjologicznej teorii Raya Oldenburga, życie człowieka koncentruje się wokół trzech miejsc: domu, pracy i – trzeciego miejsca – neutralnej przestrzeni dla spędzania czasu wolnego. „Trzecie miejsca” wzmacniają poczucie przynależności do otoczenia oraz więzi społecznej. Są to miejsca znaczące dla środowiska lokalnego. Spełniają, w wymiarze indywidualnym i grupowym, potrzeby: fizyczne, konsumpcyjne, społeczne, towarzyskie, kulturalne, emocjonalne.Czy trzecim miejscem może być biblioteka? Odpowiedź przynieść powinna refleksja nad miejscem biblioteki w lokalnej przestrzeni i komunikacji społecznej.

Więcej…

 

Kargowa w trzynastu odsłonach

Już trzynastokrotnie miejscowość Kargowa ogłaszała potyczki literackie autorów z całego kraju pod wspólnym tytułem Małe ojczyzny – pogranicze kultur i regionów. Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty ogłoszony i organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kargowej, a także Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu adresowany był do profesjonalistów i twórców nieprofesjonalnych (młodzieży i osób dorosłych), którzy zechcieli zaprezentować swoje umiejętności prozatorskie w postaci niewielkich form literackich opisujących polską rzeczywistość inspirowaną twórczością Eugeniusza Paukszty. 13 września br. został ogłoszony poniższy werdykt Jury Konkursowego z wyłonieniem zwycięzców.

Więcej…

 
Więcej artykułów…